Kara´tische feiten op een rijtje

Wat is Kara´sme?

Kara´sme is het oorspronkelijke Juda´sme volgens de Hebreeuwse bijbel. Het woord Karaieten (in het Hebreeuws Bnei Mikra) betekent "Volgers van de Bijbel" ("Mikra" is het Hebreeuwse woord voor bijbel). Karaieten geloven dat alleen de Tenach (Hebreeuwse bijbel) religieuze autoriteit heeft en wijzen alle menselijke toevoegingen aan de Thora zoals de Rabbijnse Mondelinge Leer af.

Bijbelse interpretatie

Karaieten nemen niet alles wat in de bijbel staat zomaar letterlijk, aangezien elk geschreven werk interpretatie vereist. In plaats daarvan eist het Kara´sme van een bijbelse interpretatie dat de betekenis van een tekst op onmiskenbare wijze wordt weergegeven zoals die door de oude IsraŰlieten begrepen zou worden toen die voor het eerst aan hen was gegeven.

Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder individu om de Hebreeuwse Geschriften te bestuderen en voor zichzelf de juiste interpretatie te bepalen.

De oorsprong van het Kara´sme

Het Kara´sme is er altijd al geweest sinds dat de Thora op de berg Sina´ werd gegeven. Pas aan het eind van de Tweede Tempel periode verschenen er andere sekten die de autoriteit van de Hebreeuwse bijbel in een ander daglicht gingen stellen. Pas in de eerste eeuw vˇˇr de gewone jaartelling komen de Rabbijnen in de geschiedenis voor het eerst voor. Zij vormden in die tijd slechts een minderheid van de Joodse bevolking. De meerderheid van het volk van IsraŰl bleef getrouw de Hebreeuwse bijbel volgen. Door samenwerking met de Romeinen wisten de Rabbijnen geleidelijk aan de controle over de Joodse institutionele instellingen te verkrijgen.

De geschiedenis van het Kara´sme

Tijdens de middeleeuwen vormden de Karaieten ongeveer de helft van de joodse bevolking in gebieden als Byzantium, Spanje en Egypte. In sommige gebieden zoals Jeruzalem (vˇˇr de Kruisvaarders) en Crimea bestond de meerderheid van de Joodse bevolking uit Karaieten. Er waren ook Kara´tische gemeenten in Marokko, Irak, Litouwen, Galicia en Polen.

Kara´sme vandaag

Momenteel zijn er ongeveer 30.000 Karaieten waarvan zo'n 25.000 Karaieten in IsraŰl, 1.200 in de Verenigde Staten, 3.000 in Polen en de voormalige Sovjet Unie. Er zijn enkele kleinere gemeenten in Frankrijk, Zwitserland, Turkije, Engeland en in andere gebieden.

De belangrijkste Kara´tische centra in IsraŰl bevinden zich in Ramla, Asjdod, Ofakim, Beersheba, Mosjav Ranen, Mosjav Maslia. Er zijn enkele kleine gemeenten in Jeruzalem, Bat Jam en Arad.

Het belangrijkste Kara´tische centrum in de Verenigde Staten is gevestigd in San Fransisco. Hier bevindt zich de nog enige actieve Kara´tische synagoge in Noord-Amerika.

De Kalender

De Kara´tische kalender volgt de bijbelse opdracht om de Feesten vast te stellen volgens de Nieuwe Maan en de Abib. Hierdoor vallen de Kara´tische Feesten regelmatig op andere dagen dan die van de Rabbijnen. De Rabbijnen volgden oorspronkelijk dezelfde kalender, zoals in de Misjna wordt vermeld, maar in de 4de eeuw van de gewone jaartelling vervingen zij deze kalender door een van te voren berekende kalender.

Vijf redenen waarom de Karaieten de Mondelinge Wet niet aanvaarden.

1 In de Tenach (Hebreeuwse bijbel) wordt nergens melding gemaakt van het bestaan van een Mondelinge Wet.

2 Toen God aan Mozes opdroeg om de berg Sina´ op te komen om de Stenen Platen in ontvangst te nemen, zei Hij: "Kom naar boven, naar Mij, de berg op en blijf daar; Ik geef je dan de stenen platen met Thora-voorschriften en geboden die ik opgeschreven heb om hun tot lering te zijn." Er wordt niets vermeld over een Mondelinge Wet.

3 De Tenach bericht dat de geschreven Thora verloren gegaan en vergeten was gedurende 50 jaar en door de Tempelpriesters opnieuw ontdekt werd (2Koningen 22,8; 2Kronieken 34,15). Het is ondenkbaar dat een Mondelinge Wet in zijn geheel onthouden zou worden als zelfs de geschreven Wet in de vergetelheid was geraakt.

4 De woorden van de Misjna en de Gemara zijn duidelijk de woorden van personen die in de 2de t/m de 5e eeuw van de gewone jaartelling leefden, aangezien de bekende bijbelse formules "En de Eeuwige sprak tot Mozes zeggende" en "Zo zei de Eeuwige" ontbreken.

5 De Rabbijnen beweren dat de "Mondelinge Wet" de officiŰle interpretatie van de Thora is die op de berg Sina´ werd gegeven. Wanneer je echter de Misjna en de Talmoed bekijkt staan ze vol met opinies van Rabbijnen die over heel veel onderwerpen het niet met elkaar eens zijn. De Rabbijnen verklaren dat wanneer er zulke onenigheden zijn, "beide opinies de woorden van de levende God" weergeven. Karaieten menen dat het onredelijk is om te geloven dat God zichzelf tegenspreekt.

Copyright © 2000
va
n The Karaite Korner

Naar Karaite-Korner

Naar Light of Israel

Onderwijs van Hakham Meir Rekhavi

 

Terug naar boven