De Karaītische "Geloofsverklaring"

 

De Karaītische Geloofsverklaring, die Tuv Ta'am wordt genoemd (naar de eerste twee woorden in het Hebreeuws), wordt al minstens sinds de 13de eeuw op Hoogtijdagen in de Karaītische synagoge gereciteerd, terwijl een verkorte versie dagelijks twee keer wordt gereciteerd. De Karaītische "Geloofsverklaring" bestaat uit een serie uitspraken die door de Chazan (Voorzanger) hardop wordt voorgelezen. De gemeente antwoordt op iedere uitspraak door met instemming "Emet" te roepen, hetgeen "Waarheid" betekent. De Karaītische "Geloofsverklaring" bestaat onder andere uit de volgende principes en gebruiken die aan het Karaīsme zijn unieke karakter geven:

ˇ De uniekheid en eenheid van JHWH als God en Schepper

ˇ De waarheid van de Thora die aan Mozes is gegeven.

ˇ Het perfecte karakter van de Thora die geen enkele toevoeging of bijvoegsel nodig heeft (de Rabbijnse Mondelinge Leer is additief)

ˇ Het concept van een uiteindelijke beloning voor degenen die de Thora onderhouden.

ˇ De heiligheid van de Tempel in Jeruzalem en zijn status als een plaats waarnaar het gebed wordt gericht.

ˇ Het begin van de maanden in de bijbelse kalender volgens de zichtbaarheid van de toenemende Nieuwe Maan.

ˇ Het begin van de jaren in de bijbelse kalender volgens de staat van rijpheid van de gerstenoogst (Abib) in het land Israël.

ˇ De waarheid en het profetische karakter van de gehele Hebreeuwse bijbel.

ˇ De waarheid en heiligheid van de Sjabbat en de bijbelse Heilige Dagen en Feesten.

ˇ De eeuwige natuur van God, die het gehele universum bestuurt.

ˇ Het concept van een Eschatologisch (Eindtijd) of "Messiaans" Tijdperk waarin de gehele mensheid de enige ware God zal aanbidden, JHWH.

 

Een vertaling van de Karaītische "Geloofsverklaring" (Tuv Ta'am)

Onderwijs mij goed onderscheidingsvermogen en kennis, want ik stel vertrouwen in uw geboden. (Ps. 119,66)

Geloof in JHWH, je God, en je zult bevestigd worden, geloof in Zijn profeten en je zult voorspoedig zijn.(2Kronieken 20,20)

En zij geloofden in JHWH en in Mozes Zijn knecht. (Ex. 14,31) JHWH is onze God, onze Schepper, onze Verlosser, onze Maker, onze Heilige, Hij is uniek in het universum; Waarheid!

En Mozes is Zijn knecht, Zijn profeet, Zijn boodschapper, door Hem gewenst, door Hem uitgekozen, Zijn geliefde en trouwe gezant door tekenen en wonderen; Waarheid!

En Zijn Thora is perfect, betrouwbaar, puur, rechtvaardig en helder; het verlicht de ogen, het verheugt het hart, het brengt de ziel tot rust, het geeft wijsheid aan de eenvoudigen, het is kostelijker dan goud, dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en nectar en het is weldadig voor degenen die het houden en degenen die het vervullen ontvangen een rijke beloning; Waarheid!

En Zijn Tempel is het Gebedshuis, het Huis van Aanbidding, het Huis van de Offers, het Huis van de Pelgrimsfeesten, de Tempel van JHWH, de Koning der Heerscharen in Jeruzalem de Heilige Plaats; Waarheid!

En de maan in zijn vernieuwing, in zijn zichtbaarheid, in zijn verschijning aan het oog, 's avonds ten tijde van zijn getuigenis, nadat hij verborgen was, is een betrouwbare getuige in de hemel, Sela, een geldig teken en een aanwijzing voor het begin van de maanden volgens het woord van God; Waarheid!

En de Abib die op zijn tijd, op zijn wijze, in zijn natuur in het Land van Israël gevonden wordt, is een geldig teken en een aanwijzing voor het begin van het jaar en voor de pelgrimstochten, de Feesten en de Heilige Dagen, volgens het woord van de God der Heerscharen; Waarheid!

En Zijn profeten en Zijn boodschappers en Zijn gezanten en Zijn zieners en Zijn engelen die profeteren en die in waarheid en rechtvaardigheid gezonden worden; Waarheid!

En Zijn Heilige Dagen; Waarheid!

En Zijn Heilige Samenkomsten; Waarheid!

En [vermeld hier de hieronder staande relevante uitspraak]; Waarheid!

Het feest van Ongezuurde Broden Zeven Dagen lang /

de Zevende (Dag) van het Matzotfeest /

het feest der Weken en de Dag van de Eerstelingen /

de Dag der Geroep op de Eerste Dag van de Zevende Maand /

Het Loofhuttenfeest Zeven Dagen lang /

de Achtste Dag, het Slotfeest

En Zijn geboden en Zijn wetten en Zijn leringen en al Zijn woorden; Waarheid!

En JHWH is een ware God; Hij is de levende God en Koning van het universum.

Voor Zijn toorn beeft de aarde; en de volken kunnen Zijn woede niet verdragen (Jer. 10,10)

En neem het ware woord niet geheel weg van mijn mond, want ik hoop op Uw oordelen. (Ps. 119,43)

En JHWH zal koning worden over de gehele aarde en op die dag zal JHWH de enige zijn, en Zijn naam de enige. (Zach. 14,9) JHWH zal altijd regeren. Uw God, O Zion, van geslacht tot geslacht, Loof Jah! (Ps. 146,10)

Uw koninkrijk is een eeuwig koninkrijk; en Uw heerschappij is in alle geslachten. (Ps. 145,13)

Want het koninkrijk behoort JHWH toe; en Hij is heerser over de volken. (Ps. 22,28)

JHWH is Koning, JHWH is (altijd) Koning geweest,

JHWH zal voor eeuwig Koning zijn (Ex. 15,18)

Gezegend zij JHWH voor eeuwig; Amen en Amen. (Ps. 89,52)

Copyright © 2000
van
The Karaite Korner

Naar Karaite-Korner

Naar Light of Israel

Onderwijs van Hakham Meir Rekhavi

 

Terug naar boven