Wat betekent het om een Jood te zijn?

Zo zegt JHWH, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht gedurende de nacht, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, Zijn naam is JHWH der heerscharen: Als deze verordeningen van Mij zullen veranderen, luidt het woord van JHWH, dan zal ook het nageslacht van IsraŽl ook ophouden om voor altijd Mijn volk te zijn. (Jer. 31, 35-36)

Wat betekent het om een Jood te zijn?

Wat houdt "Jood zijn" in? Is het Jodendom een ras? Een volk? Een religie? Een sociaal gebeuren? Is het een "burgerschap" in een seculiere staat? Vele antwoorden kunnen worden gegeven, maar wat zou het Woord van JHWH, de Verlosser van IsraŽl, de Schepper van Hemel en Aarde er over zeggen?

Een Jood zijn houdt in dat je een kind van JHWH bent, aangezien geschreven staat: "Jullie zijn kinderen van JHWH, je God". (Deut. 14,1)

Een Jood zijn betekent een priester van JHWH zijn, aangezien geschreven staat: "En jullie zullen Mij een koninkrijk van priesters zijn". (Ex 19,6)

Een Jood zijn wil zeggen dat je Heilig voor JHWH zult zijn: "Heilig zul je zijn, want Ik JHWH, je God, ben heilig". (Lev. 19,2)

Wees Mij heilig, want Ik, JHWH, ben heilig en Ik heb je afgezonderd van de volken, opdat je Mij zoudt toebehoren. (Lev. 20,26)

Nu is heiligheid natuurlijk niet een vanzelfsprekend iets! Het wordt verworven door de geboden van JHWH te houden: "Welnu IsraŽl, wat vraagt JHWH, je God, van jou; ontzag te hebben voor je God, in al Zijn wegen te wandelen en van Hem (JHWH) te houden, en je God te dienen met heel je hart en heel je ziel; en je stipt te houden aan de geboden van JHWH en aan Zijn wetten, die ik jullie heden gebied, voor jullie eigen bestwil. (Deut. 10,12-13)

Een Jood zijn betekent een knecht van JHWH zijn, aangezien geschreven staat: "Maar jij, IsraŽl, mijn knecht, Jakob, die Ik uitgekozen heb, zaad van mijn geliefde Abraham, jij, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zei: Jij bent mijn knecht, Ik heb jou uitgekozen en jou niet verworpen; Vrees niet, want Ik ben met je; zie niet angstig rond, want Ik ben je God. Ik versterk je en help je, Ik ondersteun je met mijn zegevierende rechterhand. Zie, allen die tegen jou in woede ontstoken zijn, zullen beschaamd en te schande worden". (Jes. 41, 8-11)

Een Jood zijn is JHWH's gezalfde zijn, aangezien geschreven staat: "Vanwege hen bestrafte Hij koningen: Raakt mijn gezalfden niet aan". (Messias) (Ps. 105, 14-15)

"Uitgetrokken bent U tot redding van Uw volk, om Uw gezalfde te redden". (Habakuk 3,13)

Een Jood zijn is een ware getuige van JHWH zijn, aangezien geschreven staat: "Jullie zijn mijn getuigen". (Jes. 43,8-10)

Een Jood zijn betekent JHWH's licht zijn voor de volken, aangezien geschreven staat: "Ik stel je tot een licht der volken, opdat mijn heil moge reiken tot het einde der aarde". (Jes. 49,6)

Er was een tijd, niet eens zo lang geleden, dat onze mensen deze feiten kenden en koesterden. Maar vandaag is ons iets verschrikkelijks overkomen! Wij hebben onze missie en onze bestemming vergeten! Wij hebben ons gericht op de valse goden van het seculiere nationalisme, agnosticisme en pseudo-liberalisme. Onze kinderen wenden zich tot drugs, de afgoden van het Christendom, HindoeÔsme, Boeddhisme en tot materialisme.

Kinderen van IsraŽl, JHWH Onze Koning die voor eeuwig leeft, roept ons vandaag op tot zijn dienst! Reinig jezelf, heilig jezelf, beantwoord JHWH's roep! Houd Zijn Thora wetten! Getuig van Zijn waarheid! JHWH onze Verlosser wil ons en heeft ons nu nodig! Wij zijn Zijn eigendom in de wereld! Wij zijn Zijn zonen en dochters! Laten we acht slaan op Zijn oproep!

Dan zal vervuld worden wat lang geleden door de Profeet geschreven is: "Indien je terugkeert, IsraŽl, spreekt JHWH, tot mij terugkeert en als je je gruwelen uit mijn ogen wegdoet, en niet afdwaalt; maar naar waarheid, recht en rechtvaardigheid zweert: Zo waar als JHWH leeft! dan zullen de volken zichzelf zegenen met Zijn naam en in Zijn naam zullen zij jubelen". (Jer. 4,1-2)

Zo zegt JHWH der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen van alle talen en volken de kleding van een Joodse man grijpen, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is. (Zach. 8,23)

MIJN BROEDERS VAN ISRAEL, LUISTER NAAR HET WOORD VAN JHWH!

Geschreven door Mordecai Alfandari.

Copyright © 2000
van
The Karaite Korner

Naar Karaite-Korner

Naar Light of Israel

Onderwijs van Hakham Meir Rekhavi

 

Terug naar boven