Wat is Kara´sme?

Karaieten bewaren de oorspronkelijke religie van de Hebreeuwse bijbel en verwerpen later ontstane toevoegingen zoals de Rabbijnse Mondelinge Wet. Ieder individu dient de verantwoordelijkheid op zich te nemen om de Tenach te interpreteren.

Kara´sme is de oorspronkelijke vorm van het Juda´sme dat door God in de Thora aan het Joodse volk wordt opgedragen. Karaieten accepteren de Tenach (Hebreeuwse bijbel) als het woord van God en als de enige religieuze autoriteit. Tegelijkertijd wijzen Karaieten menselijke toevoegingen aan de Thora zoals de Rabbijnse Mondelinge Wet af. Het Kara´tische Juda´sme verwerpt ook het Rabbijnse principe dat Rabbijnen als enigen de autoriteit hebben om de bijbel te interpreteren en dat wanneer zij zich vergissen de zonde dan op het hoofd van de Rabbijnen terechtkomt en niet op dat van de individuele Jood die hun mening volgt. De Karaieten geloven dat iedere Jood de plicht heeft om de Thora te bestuderen en voor zichzelf te bepalen wat de juiste interpretatie van Hasjem's geboden is. Tenslotte wordt aan het eind de individu zelf ter verantwoording geroepen voor zijn eigen daden. Dit principe wordt het best tot uitdrukking gebracht door ÚÚn van de grootste leiders van het Kara´sme, Anan ben David Hanassi. Hij zei: "Onderzoek de geschriften nauwgezet en vertrouw niet op mijn mening".

Karaieten wijzen niet elke interpretatie af en nemen niet alles wat in de bijbel staat zomaar letterlijk, aangezien alles interpretatie vereist. In plaats daarvan eisen zij van iedere interpretatie dezelfde objectieve grondigheid, wie het ook zegt.

Kara´sme is nooit een eendrachtige beweging geweest waarbij iedereen het met elkaar eens is. Omdat de last van de interpretatie op ieders schouder rust en er geen centrale autoriteit is, is het uiteraard onvermijdelijk dat je grote interpretatieverschillen kunt vinden bij verscheidene Karaieten. Deze diversiteit is echter eerder een kracht dan een zwakte en voorkomt dat het Kara´sme vastroest door een vaststaande interpretatie die duidelijk fout blijkt te zijn. In plaats daarvan eist deze diversiteit van de individuele Karaiet dat hij een beslissing neemt die in ideale omstandigheden gebaseerd is op de kwaliteit en de logische argumenten van een gegeven interpretatie. Als deze methode wordt gevolgd, zal normaal gesproken de beste interpretatie voor de dag komen. Als de diversiteit binnen het Kara´sme te danken is aan de afwezigheid van een officiŰle interpretatie van de Thora, komt de vraag naar boven waarom er meningsverschillen zijn binnen het Rabbijnse Juda´sme terwijl de Rabbijnen juist beweren dat zij de gezaghebbende interpretatie van de Thora van God op de berg Sina´ verkregen hebben. Het zwakke antwoord waarmee de Rabbijnen op de proppen komen is de absurde bewering dat wanneer twee Rabbijnen recht tegenover elkaar staande interpretaties van de Thora hebben, beide interpretaties in feite door God op de berg Sina´ zijn gegeven. Met andere woorden, God heeft een tweede "Mondelinge" Wet gegeven waarin hij zichzelf uitdrukkelijk en voortdurend tegenspreekt! De godslasterlijke aard van deze uitspraak spreekt natuurlijk voor zichzelf.

Ondanks de rijke diversiteit van het Kara´sme bestaan er nog steeds basisprincipes die algemeen worden aanvaard en die van iemand per definitie een Karaiet maken.

Het Kara´sme gelooft in de enige ware God, Hasjem (JHWH), en verwerpt alle andere valse goden (bijvoorbeeld Jezus).

Het Kara´sme gelooft in de goddelijkheid en autoriteit van de Tenach en zijn 24 boeken en verwerpt alle andere valse geschriften (waarvan beweerd wordt dat ze van God afkomstig zijn) als zijnde puur menselijke creaties. Behalve andere werken behoren onder andere de Apocriefe Boeken, de Pseudepigrafen, het zogenaamde Nieuwe Testament en de Koran tot deze valse geschriften.

Het Kara´sme gelooft in de uiteindelijke komst van de Davidische Messias zoals in de bijbel beschreven wordt (bijvoorbeeld in Jes. 11,1). Deze Messias zal een menselijke koning zijn en hoewel hij Gods profetische geest in zich heeft, zal hij geen (zoals door sommige groepen beweerd wordt) goddelijk of half goddelijk wezen zijn (in tegenstelling tot het geloof van de Christenen en dat van Chabad). Alle Karaieten verwerpen het idee dat Jezus een god of een Messias is.

Copyright © 2000
van
The Karaite Korner

 

Naar Karaite-Korner

Naar Light of Israel

Onderwijs van Hakham Meir Rekhavi

 

Terug naar boven